Informace o nás

Firma vznikla na základě dlouloletýchn zkušeností s  konstrukcí,výrobou a dodávkou plastů pro průmyslové aplikace se záměrem usnadnit, případně zjednodušit různá řešení a nahradit některé součásti  plasty,  které v neposlední dobé získávají velkou oblibu  hlavně z hlediska použití, obrobitelnosti i dostupnosti ceny.

Výrobně poradenská činnost v oblasti aplikací plastů je hlavním záměrem,  ze kterého se odvíjí postupně jednotlivé produkty našeho dlouhodobého  působení na trhu. Na základě našich zkušeností a pomocí průzkumu trhu se snažíme odstraňovat nedostatky v daných oblastech a zároveň navrhujeme nové řešení a odstranění   problému.

Firma má sídlo v průmyslové části regionu Vysočina, kde zároveň spolupracuje s řadou významných firem na vývoji a odzkoušení některých řešení pro další  rozvoj a použití. V neposlední řadě jsme zaměřeni na poradenskou činnost v danné oblasti, kde zákazníkovi  nejen navrhneme řešení, zajistíme  přednášky proškolení i seznámení  pracovníků s novými materiály, popřípadě vypracujeme přesnou osnovu pro použití plastů v náhradním řešení a pomoc při ošetření a ekologické likvidaci.